Now showing items 1-1 of 1

    • Angiêlô - Môza Và Xaliêri - Người Khách Đá - Hiệp Sĩ Keo Kiệt 

      Puskin (Sân Khấu, 2008)
      Tủ sách Kiệt tác Sân khấu Thế giới (100 cuốn) ra mắt bạn đọc là công sức của nhiều thế hệ sân khấu nối tiếp sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật... có ảnh hưởng lớn không chỉ về sân khấu mà có tầm ảnh hưởng đến phát triển văn ...