Now showing items 1-1 of 1

    • Ba chị em 

      Sê Khốp (Nxb. Sân khấu, 2006)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tủ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới ra mắt bạn đọc là công sức của nhiều thế hệ Sân khấu nối tiếp sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu với bạn đọc Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua, có ảnh ...