Now showing items 1-1 of 1

    • Sao Khuê lấp lánh 

      Nguyễn, Đức Hiền
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Sao Khuê lấp lánh là tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Đức Hiền viết về cuộc đời Nguyễn Trãi, vị anh hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giúp Lê Lợi đánh bại quân xâm lược nhà Minh. Nguyễn Trãi ...