Now showing items 1-1 of 1

    • Khảo Luận Văn Học Kim Dung Giữa Đời Tôi 

      Vũ, Đức Sao Biển (Đồng Nai, 2010)
      Cuốn sách "Kim Dung giữa đời tôi - Khảo luận văn học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về phong cách xây dựng nhân vật, võ công trong tiểu thuyết của Kim Dung, rượu trong truyện võ hiệp Kim Dung, âm nhạc ...