Now showing items 1-1 of 1

    • Bản du ca cuối cùng 

      Remarque, Erich Maria
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tác phẩm nói về thân phận của những kẻ lưu vong, di dân về tình bạn, tình yêu giữa những con người xa lạ, chắp cánh cho họ vượt lên, vượt qua số phận để tìm thấy tự do, tương lai.