Now showing items 1-1 of 1

    • Harry Potter 

      Rowling, J. K. (1997)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Harry Potter và Hòn đá Phù thủy (tiếng Anh: Harry Potter and the Philosopher's Stone) là tác phẩm đầu tiên trong bộ truyện Harry Potter gồm 7 tập của nữ văn sĩ người Anh J. K. Rowling. Quyển sách ...