Now showing items 1-1 of 1

    • Hà Nội Cũ 

      Doãn, Kế Thiện (Quân Đội Nhân Dân, 2010)
      Với hơn hai mươi bài viết đầy những chi tiết cụ thể và thú vị về các chuyện xưa tích cũ của Hà Nội, Hà Nội Cũ được xem là tác phẩm nổi tiếng nhất của Doãn Kế Thiện từ trước năm 1945. Một tác phẩm đầy dấu tích thời gian, ...