Now showing items 1-1 of 1

    • Giai Thoại Và Sấm Ký Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 

      Phạm, Đan Quế (Văn Nghệ, 2005)
      Nội dung chính của tác phẩm xoay quanh thân thế sự nghiệp của nhà thơ triết lý, nhà tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm, phân tích những bài Sấm ký, những giai thoại của dân gian về tài tiên tri của ông và một số tư liệu lịch sử ...