Now showing items 1-1 of 1

    • Bến thiên đường 

      Massie, Sonja (Văn hóa thông tin, 2005)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Gã nhìn quanh một vòng trong quán rượu, mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Từ trước tới nay, trong đám người thân quen chuộng cái nghệ thuật chửi rủa này, ít ai chửi một cách hay ho, độc đáo như gã. Gã im ...