Now showing items 1-1 of 1

    • Du Lịch Sinh Thái Bạc Liêu 

      Nguyễn, Văn Thanh; Phan, Trung Nghĩa (Bạc Liêu, 2007)
      Du lịch sinh thái Bạc Liêu. Vườn nhãn Bạc Liêu. Sâu thẳm Bạc Liêu. Bạc liêu điểm du lịch lý tưởng ở Miền Tây. Biển Bạc Liêu điểm du lịch thú vị. Về thăm những làng quê dừa nước.