Now showing items 1-1 of 1

    • Bá tước Dracula 

      Stoker, Bram (Văn học, 2010)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Bá tước Dracula là một ma cà rồng hư cấu nổi tiếng một nhân vật phản diện và nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết kinh dị Dracula do Bram Stoker sáng tác vào năm 1897. Một số khía cạnh của Dracula ...