Now showing items 1-1 of 1

    • Cái hôn của tử thần 

      Levin, Ira (1964)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tình yêu – tham vọng – tội ác là ba phạm trù xoắn tít nhau tạo nên nhân vật "hắn". Hắn là ai? - Là người chúng ta bắt gặp trên đường phố, trong công viên, trong quán ăn, trong rạp hát, trong nhà ...