Now showing items 1-1 of 1

    • Bán đảo Ả Rập 

      Nguyễn, Hiến Lê (Văn hóa, 1994)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Bán đảo Ả Rập là đế quốc của Hồi giáo mà cũng là đế quốc của dầu lửa vì dầu lửa chi phối nó cũng như Hồi giáo, còn mạnh hơn Hồi giáo. Hồi giáo xuất hiện thế kỷ thứ VII, phải dùng mấy trăm ngàn quân ...