Now showing items 1-1 of 1

    • Huyền Thoại TTKh Và Hai Sắc Hoa Ty Gôn 

      Thụy Khuê (2009)
      T.T.Kh là bút danh của một nhà thơ ẩn danh trong phong trào Thơ mới (1930–1945), là tác giả bài "Hai sắc hoa Ti-gôn" nổi tiếng. Nhiều người đã suy đoán lai lịch thật của T.T.Kh nhưng chưa có giả thuyết nào thuyết phục được ...