Now showing items 1-1 of 1

    • Mười Chín Chân Dung Nhà Văn Cùng Thời 

      Vũ, Bằng (Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2005)
      Cuốn sách "Mười chín chân dung nhà văn cùng thời" trình bày các nội dung: Cảm nhớ Vũ Trọng Phụng; cái tài cái tật của Vũ Trọng Phụng; Nam Cao – nhà văn không biết khóc; đi sâu vào tâm sự Vũ Hoàng Chương; có hai Nguyễn Bính; ...