Now showing items 1-1 of 1

    • Hát Mãi Khúc Quân Hành 

      Thế Hiển (Phương Đông, 2007)
      Sách là một tập hợp những ca khúc cách mạng - mà những bài ca hay nhất - theo chiều dài của lịch sử - đã tạo dựng nên hình tượng người lính, được truyền tụng qua năm tháng, trở thành những bài ca hào hùng, in đậm trong ký ...