Now showing items 1-1 of 1

    • 9 Lời Khuyên Của Bill Gates Dành Cho Thanh Niên 

      Gates, Bill (Văn Hóa Thông Tin, 2005)
      Cuốn sách này là câu chuyện kể về kinh nghiệm của Bill Gates trong cuộc sống, trong học tập và trong công việc. Tổng kết những thành công và trí tuệ của cả đời ông và cũng là những lời khuyên hết sức quý giá với giới trẻ, ...