Now showing items 1-2 of 2

  • Người giàu có nhất thành Babylon 

   Clason, George S.
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Một cuốn sách xuất hiện vào năm 1920 có giúp ích gì cho những nhà kinh doanh và những vấn đề tài chính của họ ngày nay? Người giàu có nhất thành Babylon" là một cuốn sách hấp dẫn, giới thiệu về cách ...
  • The richest man in Babylon 

   Clason, George S.
   As a young man, I came across George S. Clason's classic 1926 book The Richest Man in Babylon, which offered commonsense financial advice told through ancient parables. I recommend it to everyone. --Tony Robbins, in Money: ...