Now showing items 1-2 of 2

  • Nguyễn Khắc Viện - Tự Truyện 

   Nguyễn, Khắc Viện (Khoa Học Xã Hội, 2009)
   Cuốn Nguyễn Khắc Viện - Tự Truyện là tự truyện về cuộc đời, sự nghiệp cũng như quá trình giác ngộ cách mạng của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện.
  • Nguyễn Khắc Viện Chân Dung Và Kỷ Niệm 

   Nguyễn, Khắc Viện (Khoa Học Xã Hội, 2009)
   Cuốn sách Nguyễn Khắc Viện – Chân dung và kỷ niệm là tập hợp các bài viết về tiểu sử và quá trình công tác của cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện.