Now showing items 1-1 of 1

    • Tuyển tập truyện ngắn Azit Nexin 

      Nexin, Azit (Thời đại, 2011)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tiếng cười trong các truyện ngắn của Azit Nexin mang nhiều sắc thái khác nhau, có khi là: Cười sắc bén mạnh mẽ đã kích lớp thống trị. Cười chua chát và đau xót trước những bất công và tệ nạn quan ...