Now showing items 1-1 of 1

    • Amrita 

      Yoshimoto, Banana (Hội nhà văn, 2014)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Em gái vốn là minh tinh màn bạc chết đột ngột sau một tai nạn. Em trai có khả năng siêu nhiên, đoán trước những chuyện sẽ xảy ra. Mẹ đã trải qua hai đời chồng và đang có người tình mới. Bản thân ...