Now showing items 1-1 of 1

    • Souad bị thiêu sống 

      Souad (Nxb.Phụ nữ, 2008)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Bên cạnh sức hấp dẫn đặc biệt từ thực tế rùng mình áp đặt lên người phụ nữ, Bị thiêu sống còn thu hút độc giả qua giọng văn giản dị, truyền cảm. Những đoạn miêu tả nội tâm của nhân vật lẫn miêu tả ...