Now showing items 1-1 of 1

    • Đồng Dao Việt Nam 

      Anh Tú (Văn Hóa Thông Tin, 2010)
      Đồng dao là những lời hát dân gian của trẻ được lưu truyền và gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ, là một nét đẹp trong kho tàng văn hóa người Việt. Với cách gieo vần hết sức đơn giản, các bài đồng dao thật dễ nhớ dễ thuộc, phù ...