Now showing items 1-1 of 1

    • Đố Tục Giảng Thanh Và Giai Thoại Chữ Nghĩa 

      Nguyễn, Trọng Báu (Văn Hóa Thông Tin, 2011)
      Đố tục giảng thanh và giai thoại chữ nghĩa là một chuỗi chuyện kể có tính giai thoại liên quan tới chữ nghĩa, những câu đối, lối chơi chữ, những câu đố và lời giải đố mang đậm nét văn học dân gian, là tiếng nói dân gian ...