Now showing items 1-1 of 1

    • Phan Châu Trinh Toàn Tập. Tập 3 

      Phan, Châu Trinh (Đà Nẵng, 2007)
      Là tập sách thứ 3 trong bộ "Phân Châu Trinh toàn tập", tập 3 trình bày nội dung của 3 tác phẩm dịch từ nguyên văn chữ Hán gồm có Đại Việt sử ký toàn thư; Pháp - Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam, thất điền thư; 2 bài ...