Now showing items 1-1 of 1

    • Ba chàng cùng hội cùng thuyền 

      Clapka, Jord Jerome (Thanh Hóa, 2007)
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. “Ba người cùng hội cùng thuyền” là cuốn truyện hài hước gồm nhiều chương, người đọc có thể xem từng chương biệt lập và thưởng thức tính khôi hài rất “Ăng-lê” của tác giả. Cuốn truyện rất nổi tiếng ...