Now showing items 1-1 of 1

    • Âm mưu và son phấn 

      Lạc, Ngọc Minh
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Đúng như tên gọi của cuốn sách, các âm mưu và thủ đoạn chính trị của các triều đại phong kiến Trung Hoa đã được tác giả Lạc Ngọc Minh tái hiện khá chi tiết thông qua ebook này.