Now showing items 1-1 of 1

    • Phương Pháp Học Xướng Âm 

      Sơn, Hồng Vĩ (Giao thông vận tải, 2007)
      Trong âm nhạc, thuật ngữ đồng âm (tiếng Anh: unison) có thể có nhiều nghĩa. Nhìn chung, thuật ngữ này có nghĩa ám chỉ hai nốt nhạc có cao độ bằng nhau - thông thường (nhưng không phải luôn luôn) nằm cùng một thời điểm; hay ...