Now showing items 1-1 of 1

    • Cách Viết Phần Đệm Pi-A-Nô Cho Ca Khúc 

      Trần, Hồng (Âm nhạc, 2011)
      Cuốn sách "Cách viết phần đệm Pi-a-nô cho ca khúc" do Trần Hồng biên soạn có cấu trúc gồm 5 chương, Phần 1 cuốn sách sau đây giới thiệu những tri thức dự bị có quan hệ tới viết đệm và phần đệm không kèm theo giai điệu. Mời ...