Now showing items 1-1 of 1

    • Bí quyết vẽ màu nước 

      Lewis, D. (Mỹ thuật, 2007)
      Ở một số nước Đông Á, tranh màu nước được vẽ bằng mực gọi là tranh thủy mặc, chỉ dùng màu đen hoặc nâu.Trong Bí quyết vẽ màu nước, những tác phẩm minh họa cho thấy tranh màu nước có thể diễn tả những tâm trạng hết sức khác ...