Now showing items 1-1 of 1

    • Võ Dân Tộc = Martial Arts 

      Hữu Ngọc; Borton, Lady (Thế giới, 2009)
      Võ dân tộc (tham khảo biên dịch văn hóa Việt Nam) do Hữu Ngọc làm chủ biên trình bày những nội dung sau: Phát triển của võ thuật trong lịch sử Việt Nam, tổ chức rèn luyện và thi tuyển võ thuật dưới các triều đại, các môn ...