Now showing items 1-1 of 1

    • Picasso Những Cuộc Tình Hóa Thân Vào Nghệ Thuật 

      Phan, Quang Định (Phụ nữ, 2010)
      Cuốn sách "Picasso và Những cuộc tình hóa thân vào nghệ thuật" được biên soạn nhằm tổng hợp các bài viết giới thiệu đời sống và hội họa Picasso của các ngòi bút uy tín chuyên về hội họa. Hy vọng cuốn sách có thể giúp ích ...