Now showing items 1-1 of 1

    • Nghệ Thuật Sử Dụng Màu Sắc Trong Cuộc Sống 

      Đào, Đăng Trạch Thiên (Văn hóa thông tin, 2011)
      Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau: Chương 1: Phong thủy và thuật sử dụng màu. Chương 2: Nguồn gốc triết học trong lý luận màu sắc phong thủy. Chương 3: Màu sắc ở Trung Quốc nguồn gốc lịch sử, ...