Now showing items 1-1 of 1

    • Bài Chòi Và Dân Ca Liên Khu 5 

      Hoàng, Chương; Nguyễn, Có (Văn hóa thông tin, 2010)
      Bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam, về sau đã được phát triển thành một loại hình sân khấu ca kịch.Hát chòi thường được tổ chức thành một lễ hội. Hội này thường ...