Now showing items 1-1 of 1

    • Ứng dụng phong thủy trong cách bài trí văn phòng làm việc. Tập 2 

      Dexter, Rosalin; Hà, Thiện Thuyên (Văn hóa thông tin, 2003)
      Đối với người Trung Hoa thành công hay thất bại của con người có liên quan đến nhiều hoạt động của các nguồn lực thần bí trên quả đất. "Phong thủy" có nghĩa đen là "gió" và "nước" - Những nguồn lực có ý nghĩa quyết định ...