Now showing items 1-1 of 1

    • Bệnh Tâm Thần Và Thiền Định 

      Chavan, Dhananjay (Tôn giáo, 2009)
      Hiện nay, thế giới đang có sự rối loạn, không hiểu biết, tranh cãi về bệnh tâm thần, thiền định, và sự liên hệ giữa hai đề tài này. Các chuyên gia về sức khỏe thể chất, và tâm thần cũng không hiểu rõ phạm vi nghề nghiệp ...