Now showing items 1-2 of 2

  • Thần Học Cơ Đốc Giáo. Tập 1 

   Erickson, M. J. (Văn hóa thông tin, 2007)
   Thần Học Cơ Đốc Giáo là một tác phẩm trình bày đức tin Cơ Đốc theo quan điểm Tin Lành thuần túy của Millard J. Erickson, giáo sư thần học của Viện Thần Học Truett thuộc trường đại học Baylor và Viện Thần Học Westminter ...
  • Thần Học Cơ Đốc Giáo. Tập 2 

   Erickson, M. J. (Văn hóa thông tin, 2007)
   Thân vị đấng Christ. Công việc của đấng Chirist. Đức thánh linh. Sự cứu rỗi. Hội thánh. Những điều cuối cùng. Ý tưởng tổng kết.