Now showing items 1-1 of 1

    • Lịch Sử Đảng Bộ Huyện Kim Sơn (1945-1954). Tập I 

      Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Kim Sơn Ninh Bình (Ninh Bình, 2011)
      Cách đây 70 năm, ngày 6/6/1947 tại đình Thượng làng Tuy Lộc (xã Yên Lộc) đã diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ Huyện Kim Sơn- một sự kiện vô cùng trọng đại, là bước ngoặt lịch sử của Cách mạng huyện Kim Sơn. Được tôi ...