Now showing items 1-1 of 1

    • Đức Giáo Hoàng Bendict XVI 

      Allen, John L. Jr. (Tôn giáo, 2009)
      Giáo hoàng Benedict sẽ được gọi là Giáo hoàng danh dự (Pope emeritus) sau khi thoái vị, theo thông báo của Vatican vào hôm 26.2. Ông sẽ tiếp tục sử dụng tông hiệu Benedict XVI, thay vì sử dụng lại tên cũ Joseph Ratzinger ...