Now showing items 99-118 of 272

  • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tập 1 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày ...
  • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tập 3 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa ...
  • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tập II - Kinh Hoa Nghiêm 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Giáo pháp trong kinh này không phải do Phật Thích-ca trực tiếp truyền dạy – trong hội này Phật nói rất ít – mà là phát biểu của các dạng xuất hiện của Pháp thân (Tam thân). Sự im lặng của Phật Thích-ca biểu hiện tính Không ...
  • Kinh Đại Phương Quảng Phật. Tập III: Kinh Hoa Nghiêm 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt ngày ...
  • Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân 

   Thích Chính Tiến (Tôn giáo, 2007)
   Kinh đại phương tiện Phật báo ân gồm 7 quyển với các phẩm hiếu dưỡng, đối trị, phát tâm, luận nghĩa, ác hữu, từ bi, ưu ba li, thân cận.
  • Kỹ Thuật Điều Chỉnh Trường Khí Vào Nhà 

   Nguyễn, Tiến Địch (Thông tin và truyền thông, 2010)
   Sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về điều chỉnh trường khí trong môi trường sống và làm việc.
  • Lên Chùa Lễ Phật 

   Trương, Thìn (Hà Nội, 2009)
   Lịch sử đạo phật. Thiền tông. Mật tông. Tịnh độ tông. Kiến trúc chùa Việt Nam. Bài trí các tượng phật trong chùa. Những ngày lễ chính của phật giáo. Lên chùa lễ vật thường sắm thế nào? Văn khấn lễ phật: văn khấn trước chánh ...
  • Lên Đồng - Hành Trình Của Thần Linh Và Thân Phận 

   Ngô, Đức Thịnh (Thế giới, 2011)
   Lên Đồng - Hành Trình Của Thần Linh Và Thân Phận phác họa những tình tiết của hiện tượng Lên Đồng và bước đầu tìm hiểu Lên Đồng là nghi lễ đặc trưng của Đạo Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ mang trong nó chất Shaman giáo, một loại hình ...
  • Lễ Hội Dân Gian Ở Nam Bộ 

   Huỳnh, Quốc Thắng (Văn hóa thông tin, 2007)
   Môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội, các lễ hội của người Nam Bộ.
  • Lễ Tục Trong Gia Đình Người Việt 

   Bùi, Xuân Mỹ (Văn hóa thông tin, 2010)
   Trong lịch sử phát triển của mỗi dân tộc, đã hình thành những tập tục và nghi lễ mang màu sắc văn hoá đặc thù. Ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời nào, gia đình vẫn là cái nôi sinh tồn, cống hiến cho xã hội nhiều nhân tài, ...
  • Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới 

   Thánh Nghiêm; Tịnh Hải (Khoa học xã hội, 2002)
   Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ, Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào.
  • Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam. Tập I 

   Lê, Mạnh Thát (Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
   Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dụng vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. ...
  • Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam. Tập II 

   Lê, Mạnh Thát (Thành phố Hồ Chí Minh, 2007)
   Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dung vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. ...
  • Lịch Sử Đảng Bộ Huyện Kim Sơn (1945-1954). Tập I 

   Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Kim Sơn Ninh Bình (Ninh Bình, 2011)
   Cách đây 70 năm, ngày 6/6/1947 tại đình Thượng làng Tuy Lộc (xã Yên Lộc) đã diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ Huyện Kim Sơn- một sự kiện vô cùng trọng đại, là bước ngoặt lịch sử của Cách mạng huyện Kim Sơn. Được tôi ...
  • Lòng Từ Bi Và Con Người 

   Lama, Dalai (knxb, 2010)
   Một câu hỏi quan trọng nằm chôn vùi dưới kinh nghiệm của chúng ta, cho dù chúng ta biết đến nó hay không biết, đó là : Cuộc sống có ý nghĩa gì không? Tôi có nghĩ về điều nầy và muốn được chia xẻ với mọi người những gì tôi ...
  • Lời chúa cho mọi người 

   Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (Tôn giáo, 2011)
   Làm sao tôi có thể đọc hết một bộ sách dày như thế? Làm sao tôi có thể hiểu Kinh Thánh trong khi thậm chí các học giả cũng không thể hiểu? Làm sao tôi có thể hiểu Kinh Thánh trong khi có quá nhiều ý kiến trái ngược và chia ...
  • Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích 

   Thích Hành Trụ (Tôn giáo, 2007)
   Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.
  • Luật Tục Chăm Và Luật Tục Raglai 

   Phan, Đăng Nhật (Dân tộc, 2005)
   Cuốn sách gồm hai phần, luật tục Chăm và luật tục Raglai, là hai tộc người mà trong lịch sử cũng như hiện tại có quan hệ khá gần gũi và nhiều nét tương đồng. Các tác giả của công trình không chỉ sưu tầm, hệ thống và biên ...
  • Lục tổ đàn kinh 

   Huệ Năng Đại Sư (Văn học, 2011)
   Thiền bắt nguồn từ Ấn Độ nhưng đã trở thành một tông phái độc lập khi truyền sang Trung Quốc, đặc biệt là sau thời của Lục Tổ Huệ Năng, thông qua trước tác kinh điển Lục tổ đàn kinh. Nơi đây, Thiền tông đã hấp thụ cốt tủy ...
  • Lục Tổ Đàn Kinh 

   Huệ Năng Đại Sư (Văn học, 2006)
   Bát nhã, nghi vấn, định tuệ, tọa thiền, sám hối, cơ duyên, đốn tiệm, hộ pháp và phó chúc. Cuốn sách gồm 9 chương.