Now showing items 59-78 of 272

  • Kinh Bi Hoa 

   Nguyễn, Minh Tiến (Tôn giáo, 2011)
   Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều người biết đến, nhưng lại ít ai có duyên may được đọc trọn bộ kinh. Sở sĩ như thế là vì kinh này được trích dẫn và nhắc đến trong rất nhiều kinh luận khác, nhưng nguyên ...
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

   Tuệ Hải (Tôn giáo, 2007)
   Kinh diệu pháp liên hoa gồm 7 quyển.
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

   Thích Trí Tịnh (Phật học viện quốc tế, 2008)
   Kinh Liên Hoa không ở ngoài tâm. Tâm không ở ngoài kinh Liên Hoa. Tất cả mười cõi giới, từ địa ngục cho đến Phật địa đều không ở ngoài tâm. Cũng không ở ngoài kinh Liên Hoa. Đó là nguyên lý tối thượng và tuyệt đối mà tất ...
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Phổ Môn 

   Thích Hải Chàng (Phổ Quang Tự Phú Nhuận, 2007)
   Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh diệu pháp liên hoa gồm 7 quyển, chia thành 28 phẩm. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25 nói về công đức thần thông diệu dụng và cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quan Thế Âm. ...
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Phổ Môn Lược Giảng 

   Tuyên Hóa (Tôn giáo, 2007)
   Lược giảng Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh diệu pháp liên hoa gồm 7 quyển, chia thành 28 phẩm. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25 nói về công đức thần thông diệu dụng và cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát ...
  • Kinh Duy Ma Cật 

   Đoàn, Trung Còn; Nguyễn, Minh Tiến (Tôn giáo, 2007)
   Duy Ma Cật (Vimalakirti), một thương gia giàu có ở thành Vaisali (Tỳ Xá Ly), có biện tài, giỏi tranh luận và trí nhớ phi thường. Ông là một người đầy quyến rũ và bí ẩn. Không giống như những đại đệ tử của Ðức Thích Ca Mâu ...
  • Kinh Dược Sư 

   Bồ Tát Giới Tuệ Nhuận (Tôn giáo, 2007)
   Khóa tụng kinh Dược Sư. Bài sám hối. Bái tán. Bài kệ. Bài niệm.
  • Kinh Kim Cang Giảng Lục 

   Thích Thông Phương (Tôn giáo, 2005)
   Bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa này có tinh thần phá chấp cao và mạnh cho nên rất hợp với đạo thiền. Ở Việt Nam vua Trần Thái tông đọc kinh kim cang và ngài tỏ ngộ.
  • Kinh Lăng Già Tâm Ấn 

   Thích Thanh Từ (Tôn giáo, 2007)
   Cảnh giới chư Phật bất khả tư nghì, cảnh giới Phật trí bất khả tư nghì, cảnh giới chúng sanh bất khả tư nghì, cảnh giới vọng tưởng bất khả tư nghì, bất khả tư nghì này đồng pháp giới tánh, không thiếu không dư, chẳng ra ...
  • Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Tập I 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập I gồm 10 quyển. Từ quyển 1 đến 10.
  • Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Tập III 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá cùng với đại Tỳ Kheo Tăng trên năm ngàn người, đều là những bậc A La Hán đã hết hữu lậu dứt phiền não, tâm được giải thoát, huệ được giải ...
  • Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Tập III 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập III gồm 10 quyển. Từ quyển 21 đến 30.
  • Kinh Nghiệm Niệm Phật Và Những Chuyện Luân Hồi 

   Hòa Thượng Thích Giác Hạnh Chứng Minh (Sách Ấn Tống, 2009)
   Con pháp danh Diệu Âm. Nhờ Phật pháp cao siêu nhiệm mầu, nhờ Chư Phật gia hộ, nên con đã niệm Phật được nhất tâm tam muội. Nhờ ơn trên đặt để, cho con chứng kiến được những chuyện luân hồi. Nhờ trải qua nhiều sóng gió thăng ...
  • Kinh Nhân Quả Ba Đời 

   Thích Thiền Tâm (Tôn giáo, 2007)
   Sám dược sư. Kinh phật nói nhân quả ba đời. Nhân quả luân hồi tạp lục.
  • Kinh Niệm Phật Ba La Mật 

   Hòa Thượng Thích Thiền Tâm (knxb, 2010)
   Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ-Xà-Quật, gần thành Vương-Xá với chúng Đại Tỳ-kheo một muôn hai nghìn người. Đó là các vị trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-Ha Mục-Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp, ...
  • Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 

   Thích Trí Tịnh (knxb, 2010)
   Kinh quán Vô Lượng Thọ Phật là một trong ba bộ kinh chính yếu của tông Tịnh Độ, được xếp vào Đại chánh tạng, tập 16, No. 1756. Nội dung bộ kinh, Đức Phật chỉ bày y báo chánh báo của Tịnh Độ để dạy cho hoàng hậu Vi-đề-hi ...
  • Kinh Sáng Và Kinh Chiều 

   Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (Tôn giáo, 2011)
   Kinh sáng và kinh chiều. những văn kiện công bố, trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ. lịch phụng vụ của hội thánh rô-ma. mùa vọng. mùa giáng sinh. mùa chay. mùa phục sinh. phần thường niên. điệp ca các thánh ca tin ...
  • Kinh Tam Bảo 

   Thích Trí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Tam Bảo không phải là tên của một bộ Kinh mà là bộ biên tập các Kinh thường được trì tụng trong chốn thiền môn như Kinh A Di Đà, Hồng Danh Bửu Sám, Kinh Phổ Môn và Kinh Kim Cang. Các Kinh này đều do HT Trí Tịnh. Nội ...
  • Kinh Tăng Nhất A - Hàm. Tập 3 

   Thích Thanh Từ (Tôn giáo, 2007)
   Phẩm thất nhật. phẩm mạc úy. phẩm bát nạn. phẩm thiên tử mã huyết hỏi về bát chánh. phẩm chính nơi cư trú của chúng sanh. phẩm mã vương. phẩm kết cấm. phẩm thiện ác. phẩm thập bất thiện. phẩm chăn trâu. phẩm lễ tam bảo. ...
  • Kinh Thánh Cựu Ước 

   Vũ, Thanh Liêm (Tôn giáo, 2006)
   Phần Thánh Kinh Cựu Ước gồm 46 cuốn, được soạn thảo và hoàn chỉnh bởi nhiều tác giả trong khoảng 10 thế kỷ (theo TOB), từ năm 1000 đến thế kỷ thứ nhất trước Chúa giáng sinh. Sách Khôn Ngoan được viết muộn nhất, khoảng năm ...