Now showing items 265-272 of 272

  • Đạt Lai Lạt Ma, Con Trai Tôi 

   Tsering, Diki (knxb, 2010)
   Tự truyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma về cuộc sống và Phật giáo.
  • Địa Tạng Kinh Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh 

   Kinh Phật (knxb, 2002)
   Ðức Phật phóng ra không thể nói hết vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu, như là tiếng Ðàn Ba La Mật, tiếng Thi Ba La Mật, tiếng Sằn Ðề Ba La Mật, tiếng Tỳ Ly Da Ba La Mật, tiếng Thiền Ba La Mật, ...
  • Đồ Thờ tro Di Tích Của Người Việt 

   Trần, Lâm Biền (Văn hóa thông tin, 2006)
   Những đồ thờ trong kiến trúc tôn giáo cổ truyền.
  • Đơn Giản Và Thuần Khiết 

   Upasika Kee Nanayon (Phương Đông, 2010)
   Tác phẩm này là tổng hợp của nhiều bài Pháp được giảng từ những năm 1954 đến 1977 của Upasika Kee Nanayon. Mỗi phần có thể là một bài giảng ở một thời điểm khác nhau, vì thế khi tập hợp lại, điều này tạo cho chúng ta cảm ...
  • Đời sống hằng ngày và sự thực hành 

   Berzin, Alexander (Tôn giáo, 2011)
   Chúng tôi đã từng được yêu cầu để thuyết trình về đề tài này: cuộc sống hàng ngày và sự thực hành của Phật giáo ở phương Tây. Chúng tôi nghĩ về câu hỏi đầu tiên nẩy lên là, có bất cứ sự đặc biệt nào về sự thực hành Phật ...
  • Độn Bốc Thần Toán. Bói Tiên. Bói Dịch Và Độn Quỷ Cốc 

   Quản Doanh (Đà Nẵng, 2002)
   Sách hướng dẫn “Độn bốc thần toán, bói tiên – Bói dịch và Độn quỷ – Cốc” giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bói tiên (12 quẻ, cách tính quẻ, các bài đoán của 12 quẻ, câu chận, đăng xà, chu tước, bạch hổ, thái âm,…), ...
  • Đức Giáo Hoàng Bendict XVI 

   Allen, John L. Jr. (Tôn giáo, 2009)
   Giáo hoàng Benedict sẽ được gọi là Giáo hoàng danh dự (Pope emeritus) sau khi thoái vị, theo thông báo của Vatican vào hôm 26.2. Ông sẽ tiếp tục sử dụng tông hiệu Benedict XVI, thay vì sử dụng lại tên cũ Joseph Ratzinger ...
  • Đức Trinh Nữ Maria 

   Nguyễn, Thành Thống (Tôn giáo, 2009)
   Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Phần 1: Những vấn đề và phần 2: Đức Maria trong mầu nhiệm giao ước.