Now showing items 245-264 of 272

  • Zorba Phật 

   Osho (Thời đại, 2010)
   Tôi đang nói cho người của tôi sống cuộc đời một mình. Không cần thiết phải trì hoãn. Hãy tự nhiên. Tôi muốn Phật, Phật Gautam và Zorba Hy Lạp gần với nhau hơn – trở thành một. Sannyasin (người đang trên đường tìm kiếm ...
  • Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh Lược Giải 

   Thích Giải Năng (Tôn giáo, 2005)
   Phần chứng tín. Phần chánh thuyết: Văn Thù, Phổ Hiền, Phổ Nhãn, Kim Cang Tạng, Di Lặc, Thanh Tịnh Tuệ, Oai Đức Tự Tại, Biện Âm, Chịnh tư Nghiệp Chướng, Phổ giác, Viên giác. Phần lưu thông: Thiện Thủ.
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trung A - Hàm. Tập 1 

   Thích Thiện Siêu (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Trung A Hàm. Phẩm thất pháp: kinh thiện pháp, trú độ thọ, thành dụ, thủ dụ, mộc tích dụ, thiện nhân vãng, thế gian phước, thất nhật, thất xa và kinh lậu tậu. Phẩm nghiệp tương ưng: kinh ví dụ hạt muối, hòa phá, độ, ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trung A - Hàm. Tập 2 

   Thích Thiện Siêu (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Trung A Hàm. Phẩm vương tương ưng phần cuối: kinh ô điểu dụ, thuyết bổn, đại thiện nại lâm, đại thiên kiến vương, tam thập dụ, chuyển luân vương, bệ tử. Phẩm trường thọ vương: kinh trường thọ vương bổn khởi, thiên, ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trung A Hàm. Tập III 

   Thích Thiện Siêu (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Trung A Hàm. Phẩm đại: kinh nhu nhuyến, long tượng, thuyết xứ, thuyết vô thường, thỉnh thỉnh, chiêm ba, sa môn nhị thập ức, bát nạn, bần cùng, hàn dục, phước điển, ưu bà tắc, oán gia, giáo đàm di, hàng ma, lại tra hòa ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường Bộ. Tập 1 

   Thích Minh Châu (Tôn giáo, 2007)
   Trường bộ kinh là bộ đầu tiên của năm Bộ kinh trong Kinh tạng văn hệ Pali. Trường bộ kinh văn hệ Pali của Thượng toạ bộ bao gồm 34 bài kinh. Trường bộ kinh của Đại thừa được viết bằng văn hệ Sanskrit (Phạn ngữ), được dịch ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường Bộ. Tập II 

   Thích Minh Châu (Tôn giáo, 2007)
   Kinh đại thiện kiến vương. kinh xà ni sa. kinh đại điển tôn. kinh đại hội. kinh đế thích sở vấn. kinh đại niệm xứ. kinh tệ túc. kinh ba lê. kinh ưu đàm bà la sư tử hống. kinh chuyển luân thánh vương sư tử hống. kinh khởi ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm. Tập 2 

   Thích Chí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm I990 ngót mười năm sau ngày ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm. Tập I 

   Thích Chí Tịnh (Tôn giáo, 2007)
   Kinh đại bổn duyên. kinh du hành. kinh điển tôn. kinh xà ni sa. kinh tiểu duyên. kinh chuyển luân thánh vương tu hành. kinh tệ túc. kinh tán đà na. kinh chúng tập. kinh thập thượng. kinh tăng nhất. kinh tam tụ. kinh đại ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam. Kinh Tăng Nhất A -Hàm. Tập 2 

   Thích Thanh Từ (Tôn giáo, 2007)
   Phẩm tứ đế. phẩm thanh văn. phẩm khổ lạc. phẩm tu đà. phẩm tăng thượng. phẩm thiền tụ. phẩm ngũ vương. phẩm đẳng kiến. phẩm tà tu. phẩm thính pháp. phẩm lục trọng. phẩm lực. phẩm đẳng pháp.
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam. Kinh Trung A Hàm. Tập IV 

   Thích Thiện Siêu (Tôn giáo, 2007)
   Kinh Trung A Hàm. Phẩm tâm: kinh tâm, phù di, thọ pháp, hành thiền, thuyết, lạp sư, ngũ tri vật chủ, cù đàm di, đa giới, . Phẩm song: kinh mã ấp, ngưu giác sa la lâm, cầu giải thoát, thuyết trí, a di na, thánh đạo, tiểu ...
  • Đại Tạng Kinh Việt Nam. Tăng Nhất A Hàm. Tập 1 

   Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Tôn giáo, 2007)
   Phẩm tự. Phẩm thập niệm. Phẩm Quảng Diễn. Phẩm bất đãi. Phẩm nhập đạo. Phẩm lợi dưỡng. Phẩm ngũ giới. Phẩm hữu vô. Phẩm hóa diệt. Phẩm hộ tâm. Phẩm một đứa con. Phẩm tỳ kheo ni. Phẩm A Tu La. Phẩm ưu bà tắc. ...
  • Đại Thủ Ấn: Chứng Đặc Tây Tạng Mật Pháp Viên Mãn Nhân Tâm 

   Đại Đức Thích Minh Nghiêm (Thời đại, 2011)
   Cuốn sách cung cấp những tinh tuý Tạng truyền Phật giáo Yết cử, mọi người đều có thể đọc và suy ngẫm. Lưu truyền 70 năm trên thế giới, được coi là Phật pháp hệ thống, khoa học, hiện đại. Sách chứa 300 hình đồ giải thích ...
  • Đạo Công Giáo Là Gì 

   Deveaux, Jean (knxb, 2011)
   Cuốn này không phải là sách uyên thâm trí thức: chúng ta chỉ muốn hết sức đơn giản, trình bày dễ đọc, dễ hiểu. Cuốn này cũng không phải là sách biện hộ tôn giáo: vì tin rằng chân lý nó đã có giá trị minh chứng xác thực ...
  • Đạo Giáo Triết Lý Nhân Sinh Mộng Tượng Thần Mật Trung Hoa 

   Nguyễn, Xuân Huy (Thời đại, 2011)
   Cuốn sách là hệ thống tri thức về Đạo giáo trên nhiều phương diện khác nhau như: Lịch sử, giáo nghĩa, tông phái, kinh điển, thần tiên, tiên cảnh, đạo thuật, khoa nghi, văn hóa...giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về Đạo ...
  • Đạo Mẫu Việt Nam. Tập 1 

   Ngô, Đức Thịnh (Tôn giáo, 2009)
   Mẫu tam phủ tứ phủ ở miền bắc. thờ mẫu ở miền trung. thờ mẫu ở nam bộ. thờ mẫu, hệ giá trị văn hóa việt nam.
  • Đạo mẫu Việt Nam. Tập 1 

   Ngô, Đức Thịnh (Tôn giáo, 2011)
   Đạo mẫu tôn thờ Mẫu (Mẹ) với tư cách là vị thần tối cao, có quyền năng sáng tạo, cai quản, phù trợ cho con người, mang lại sức khỏe, tài lộc trong đời sống trần gian. Đạo mẫu hướng con người về cõi sống chứ không phải là ...
  • Đạo Mẫu Việt Nam. Tập 2 

   Ngô, Đức Thịnh (Tôn giáo, 2009)
   Bộ sách gồm 2 tập gần 1000 trang giấy khổ lớn này là công trình nghiên cứu qua nhiều năm của Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam, bao gồm hầu hết những vấn đề liên quan ...
  • Đạo Phật Ngày Nay - Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa 

   Niwano, Nykkyô (Thuận Hóa, 2002)
   Kinh Pháp Hoa cũng có vẻ bí mật và xa vời với đời sống thực của chúng ta vì kinh trình bày những câu chuyện kì dị và những khung cảnh của các thế giới hư ảo trong khi nó gồm một số thuật ngữ triết học đầy cả những ý nghĩa ...
  • Đạo Phật Và Tuổi Trẻ 

   Thích Thanh Từ (Tôn giáo, 2009)
   Phật Giáo và Tuổi Trẻ, xin được nhấn mạnh chỉ nói về Phật giáo và Tuổi trẻ Việt Nam mà thôi (Xin được mở ngoặc, theo thiển ý tuổi trẻ—tuổi dưới 40—và Việt Nam ở đây là tuổi trẻ Việt Mỹ, có hình hài người Việt, nhưng tư ...