Now showing items 167-186 of 272

  • Sa Di Luật Giải 

   Thích Hành Trụ (Tôn giáo, 2007)
   Bực Cổ Đức nói: “Nước không Luật nước loạn; nhà không Luật nhà vong”. Chính thế, nước có Luật của nước, nhà có Luật của nhà, cho đến trường hợp nào đều có Luật của trường hợp ấy cả. Không luận Gia đình, Chính trị chay Tôn ...
  • Sống Và Chết 

   Thích Như Điển (Tôn giáo, 2009)
   Thật ra có thể thấy sự ngắn ngủi chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào hay hít vào mà không thở ra là sự sống kết thúc! Nhưng theo các nhà minh triết Đông phương, sống đến trăm năm hay nhiều hơn mà khổ đau dài dài cho ...
  • Sống đạo trưởng thành 

   Joseph, Nguyễn Văn Thư (knxb, 2002)
   Làn sóng văn minh vật chất đang lan tràn trên thế giới. Đặc biệt kỹ thuật tân tiến đang cung cấp đời sống tiện nghi khiến “tinh thần hưởng thụ” đang xâm chiếm tâm tư nhân loại khắp chốn.
  • Tài Liệu Bồi Dưỡng Chuyên Đề Vấn Đề Về Tôn Giáo Và Công Tác Tôn Giáo Ở Cơ Sở 

   Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương (Chính trị Quốc gia, 2008)
   Hiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã nhận đinh tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hóa. Vấn đề đạo đức tôn giáo ...
  • Tạc Tượng Phật Và Kiến Trúc Chùa 

   Mạc, Chấn Lương (Mỹ thuật, 2011)
   Phương pháp tạc tượng của Phật giáo truyền vào Trung Quốc thể hiện rõ nét trên các loại tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng thần Hộ Pháp, tượng La Hán… Kho tàng tuyệt phẩm nghệ thuật đồ sộ và quý giá này đã phản ánh nội hàm ...
  • Tập tục và nghi lễ dâng hương 

   Thích Thanh Duệ (Văn hóa dân tộc, 2010)
   Dâng hương tại gia, đình, chùa, đền, miếu, điện.
  • Tập văn cúng Gia tiên 

   Tân Việt (Văn hóa dân tộc, 2011)
   Tập vǎn cúng gia tiên là một tập trong bộ sách Phong tục cổ truyền người Việt của Nhà xuấ bản Vǎn hoá dân tộc. Trong từng tập sách, các tác giả cố gắng trình bày, miêu tả một cách chân thực những phong tục hay, những nét ...
  • Tập Văn Cúng Gia Tiên 

   Tân Việt (Văn hóa dân tộc, 2006)
   Hướng dẫn cách viết văn thờ gia tiên và gia thần. Văn cúng trong các ngày lễ tiết: lễ chạp, trừ tịch, giao thừa, nguyên đán, hóa vàng, rằm tháng giêng, tảo mộ - thanh minh, đoan ngọ, trung nguyên-rằm tháng bảy, lễ trọng ...
  • Thành Hoàng Ở Việt Nam Và Shinto Ở Nhật Bản: Một Nghiên Cứu So Sánh 

   Trịnh, Cao Tưởng (Văn hóa thông tin và viện văn hóa, 2009)
   Nội dung cuốn sách bao gồm: Tín ngướng Thành Hoàng ở Việt Nam. Shinto ở Nhật bản. Thành Hoàng và Shinto sự tương đồng và khác biệt.
  • Thánh Ca Tuyển Tập 

   Tòa Giám Mục Phát Diệm (Ninh Bình, 2011)
   Tuyển tập các bài hát Thánh Ca.
  • Thánh Kinh Tân Ước Truyện 

   Phó, Hằng Cơ (Thời đại, 2011)
   Hàng chục thế kỷ trở lại đây, những câu chuyện trong Thánh kinh vẫn được lưu truyền rộng rãi trên khắp thế giới, đặc biệt là những mẩu chuyện ngắn về Jesu Kitô, nó không những là hạt nhân giáo nghĩa có địa vị tối cao trong ...
  • Thần Học Cơ Đốc Giáo. Tập 1 

   Erickson, M. J. (Văn hóa thông tin, 2007)
   Thần Học Cơ Đốc Giáo là một tác phẩm trình bày đức tin Cơ Đốc theo quan điểm Tin Lành thuần túy của Millard J. Erickson, giáo sư thần học của Viện Thần Học Truett thuộc trường đại học Baylor và Viện Thần Học Westminter ...
  • Thần Học Cơ Đốc Giáo. Tập 2 

   Erickson, M. J. (Văn hóa thông tin, 2007)
   Thân vị đấng Christ. Công việc của đấng Chirist. Đức thánh linh. Sự cứu rỗi. Hội thánh. Những điều cuối cùng. Ý tưởng tổng kết.
  • Thần Học Karl Rahner 

   Karl Rahner (Tôn giáo, 2009)
   Nếu hiểu ân sủng không chỉ là việc Thiên Chúa tự diễn tả và thông ban chính mình cho con người trong sự thật, sự sống để họ có được sức sống dồi dào mà còn là chính việc Thiên Chúa trao ban và làm cho con người có được khả ...
  • Thập Mục Ngưu Đồ 

   Quảng Trí Thiền Sư (Phương Đông, 2009)
   Luận giải các bài tục mười bức tranh chăn trâu. Muới bức tranh chăn trâu.
  • The Voice Of Silence= Tiếng Nói Vô Thinh 

   Blavatsky, H. P. (knxb, 2009)
   Một điều mà ai cũng biết là ở Ấn Độ, những phương pháp để phát triển tâm linh của các vị Guru (đạo sư hay Sư Phụ) đều khác nhau, chẳng những vì lẽ các Ngài khác học phái – tất cả có sáu học phái mà cũng vì lẽ mỗi Guru có ...
  • Thiền Luận - Quyển Hạ 

   Suzuki, D. T. (Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
   Từ thiền đến hoa nghiêm. Gandaviuha, lý tưởng Bồ tát và Phật. Trụ sứ của Bồ Tát. Gandaviuha nói về mong cầu giác ngộ. Ý nghĩa của tâm kinh bát nhã trong phật giáo thiền tông. Triết học và tôn giáo trong bát nhã bà la mật ...
  • Thiền Luận - Quyển Thượng 

   Suzuki, D. T. (Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
   Thuật trừng tâm và khai phóng nhân sinh. Đạo giác ngộ qua kiến giải Trung Hoa. Giác ngộ và vô minh. Lich sử thiền tông. Ngộ. Thiền pháp thực tập. Thiền đường và thanh quy. Mười bức tranh chăn trâu.
  • Thiền Luận - Quyển Trung 

   Suzuki, D. T. (Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
   Tụ tập công án: một phương tiện chứng ngộ. Mật truyền của Bồ Đề Đạt Ma hay nội dung của kinh nghiệm thiền. Hai khóa bản thiên. Tính kham nhẫn trong đời sống đạo phật.
  • Thiền uyển tập anh 

   Kim Sơn; Lê, Mạnh Thát (Đại học Vạn Hạnh, 1999)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thiền uyển tập anh là một cuốn sách cổ của Phật giáo Việt Nam ghi lại các tông phái thiền học và sự tích các vị Thiền sư nổi tiếng vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý, một số ít vị ...