Now showing items 1-1 of 1

    • Nghiệp vụ nhà hàng. Phần 1 

      Tổng cục du lịch Việt Nam (2008)
      Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ nhà hàng - Phần 1 trình bày các kỹ năng chuẩn bị làm việc, kỹ năng chuẩn bị nhà hàng, cách thức chăm sóc khách hàng, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. Đây là tài liệu ...