Now showing items 1-1 of 1

    • Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 

      Tổng cục du lịch Việt Nam (2009)
      Tài liệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam dành cho nhân viên nấu bếp trong khách sạn, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tương tự, có trách nhiệm chuẩn bị thực phẩm và nấu các món ăn ...