Now showing items 1-1 of 1

    • Để có trí nhớ tốt 

      Vương, Trung Hiếu (Tổng hợp Đồng Nai, 2006)
      Đã có không ít chuyên gia nghiên cứu phương pháp ghi nhớ. Vào những năm 50 của thế kỷ 20 đã từng có người đưa ra phương pháp ghi nhớ tuần hoàn đã đem lại lợi ích rất lớn cho những người học ngoại ngữ trong việc ghi nhớ từ. ...