Now showing items 1-1 of 1

    • Kỹ năng thuyết trình 

      Vũ, Thái Hà (Đại học Thương mại, 2014)
      Kỹ năng thuyết trình giúp bạn cải thiện kỹ năng thuyết trình đặc biệt ứng dụng trong công việc. Nắm bắt và ứng dụng cách tiếp cận mới để thuyết trình hiệu quả. Xây dựng các kĩ năng mới, củng cố các kĩ năng sẵn có. Mời các ...