Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo Trình Tâm Lí Học Quản Lí 

      Vũ, Dũng (Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2007)
      Những vấn đề chung về tâm lí học quản lí. Tâm lí người lãnh đạo. Tâm lí người lao động và tổ chức.