Now showing items 1-1 of 1

    • Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng 

      Nguyễn, Công Khẩn (Y học Hà Nội, 2013)
      Cuốn sách Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng dành cho các trường Cao đẳng và Trung cấp Y đã được biên soạn trong khuôn khổ của Dự án MẸ - EM. Cuốn sách bao gồm 143 bảng kiểm kỹ năng lâm sàng được sắp xếp một cách tương đối theo ...